Road Safety Week at Anam Rotry Club

Rajahmundry Traffic police celebrated road safety week at Anam rotry hall for all the drivers by arranging a special motivational class by Brahma Kumari Sisters on safety tools and Spirituality rules in which they told about the golden principles of safety as well as for happy life..

Brahma Kumaris Rajahmundry – Avykat Diwas of Brahma Baba – Jan 18, 2021

ఓం శాంతి

ప్రజాపిత బ్రహ్మా జీవిత చరిత్ర సంక్షిప్తంగా

       1976వ సంవత్సరంలో లేఖరాజ్ కృపలానీ నామధేయంతో ఒక సాంప్రదాయ కుటుంబంలో జన్మించిన బ్రహ్మాబాబా ఒక స్కూలు టీచర్ తనయుడు. లేఖరాజ్ కు హిందూ ధార్మిక విషయాలలో చాలా ఎక్కువ మక్కువ. చిన్న వయసులోనే అనేక వృత్తులు నిర్వహించి, చివరికి ఈ బంగారు నగల వ్యాపారం లో ప్రవేశించారు. తరువాత ఒక సత్యమైన వజ్రాల వ్యాపారి గా మారి, తన పరిశీలనా శక్తి తో చాలా సంపదను ఆర్జించారు. వారికి 5 గురు సంతానం. వారు స్థానిక వర్గంలో ఒక నేత గా గౌరవనీయులు గా ఎదిగారు. విశేషించి వారి పరోపకార వృత్తి అందరినీ ఆకర్షించింది. వారి వయస్సు 60 సంవత్సరాలు అనగా 1936లో వారికి సేవా నివృత్తికి బదులుగా వారి జీవితంలో అద్భుత, ఆకర్షణమయ దశలో ప్రవేశించారు. పరమపిత శివపరమాత్మ యొక్క అనేక లోతైన ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు మరియు దర్శనము జరిగిన వారు తన వ్యాపార వ్యవహారాదులు ఆపి, శివ పరమాత్మ ఆజ్ఞానుసారము ప్రజాపిత బ్రహ్మాకుమారీ ఆధ్యాత్మిక విశ్వవిద్యాలయము స్థాపనకు నాంది వేశారు.
పరమాత్మ శివ పరమాత్మ ప్రజాపిత బ్రహ్మా శరీరంలో పరకాయ ప్రవేశం చేసి చెప్పిన దివ్య జ్ఞానమే ఈ సంస్థకు మూలాధారం. దానికై వారు తన పూర్తి సమయము, శక్తి, ధనము అంతా సమర్పితం చేయాలనే భావానుభూతినిపొంది 1937-38 సంవత్సరాలలో 8 మంది కన్యలు – మాతలతో ఒక కార్యనిర్వాహక కమిటీ (ట్రస్టుని) ఏర్పాటు చేసి ఆ ట్రస్టుకు తమ సంపదను పూర్తిగా సమర్పణ చేశారు.

భారత ప్రభుత్వం 1994వ సంవత్సరంలో ప్రజాపిత బ్రహ్మా గౌరవార్థం పోస్టల్ స్టాంప్ ముద్రించడం జరిగింది.

పిదప పరమాత్మ జ్ఞాన మురళి ద్వారా అనేక మంది జిజ్ఞాసులను అలరిస్తూ, జ్ఞాన మార్గంలో నడిపిస్తూ, దివ్యగుణాల ధారణతో శిక్షణలు ఇస్తూ వచ్చారు. ఈ సంస్థ దినదినాభివృద్ధి పొంది ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థ గా 10 లక్షల పైగా విద్యార్థులతో 8800 సెంటర్లు పైగా 142 దేశాలలో విస్తరించినది. ఇది ఒక నిజమైన ఆధ్యాత్మిక విశ్వవిద్యాలయం. జాతి, మత, కుల వర్గ వివక్షలు లేని పిల్లలు, పెద్దలు, వృద్ధులు అన్నీ వర్గాల వారు కలిసి అభ్యసించే ఈ విశ్వవిద్యాలయం, పరమాత్ముని నిత్య శిక్షణతో అలరారుచున్నది.

“Brahma Kumaris are a boon to the people” says MP of Rajahmundry

Diwali Celebrations at Trilok Bhavan Brahma Kumaris with M Bharat Ram MP RJY

Rajahmundry ( Andhra Pradesh ): Member of Parliament Margani Bharat Ram for Rajahmundry said that the Brahma Kumaris are a boon to the people, where they can get relief from physical and mental stress and strain. He visited the Brahma Kumaris Center in connection with the Deepavali festival and said he knew very well about the organization from his childhood days. He said that the Brahma Kumaris was a spiritual movement founded in the 1930s in Hyderabad (Sindh). Brahma Kumari Hema Centre Incharge RJY and Rajyogi BK Vedi from Bangalore participated in Diwali celebrations

Experience Raja Yoga Meditation

Imagine yourself as a capable, empowered, successful and happy soul.

Imagine being aware of each thought and reaction that comes to mind – and then ruling it. Within a nanosecond, you claim the power to act on the idea or ditch it.

Consider the negative traits in your personality that you wish would not play out: the thoughts of self-doubt, sabotage, low self-regard, guilt, worry etc. At your will, they will never again be spoken by you or affect your relationships at home, at work or on the sports field.

Some might baulk at being so ‘in control’ of themselves. But if you really ‘get’ soul, you can ‘get in control’ of yourself. Just yourself. Other people’s lives and games are their own.

You are only responsible for yourself. Our mums and dads did what they did – sometimes well, sometimes not – but that time has passed, and you are now the independent soul, who can choose how to live.

With Raja Yoga meditation you can throw off the old patterns of influence and recreate yourself to be how you want to be. That is the power of Raja Yoga.

This ancient meditation practice harnesses your natural powers and trains your mind to be your friend. You are not your mind; you are not your body. You have a mind and you have a body. These ‘tools’ sometimes work well and at other times may need calm and exercise to get back to a healthy path.

We all make mistakes. We all waste resources. We waste our words, our energy and our time until we pause and think deeply about what matters in our life. When we hold on tight to our views, the mind shrinks and smothers any power to love. In that state, the soul can’t breathe new energy into a situation – and everyone loses.

But when we sit quietly, cancelling all mindsets, and allow ourselves to know the deep peace of the soul, miraculous changes can happen for the better. People will understand you clearly, new doors will open, friends will call and that stiff neck will relax!

Raja Yoga teaches us to step back and observe life, take a calm breath, cool our reactions, and step forward in the way we choose – independent of others urging us to think or act as they wish.

Raja Yoga sets you free. Raja Yoga releases the power to respond with love.

Rajyoga Meditation

संसार का हर मनुष्य सुख–शांति की तलाश में रोज मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारे में गुहार लगा रहा है। पूजा, पाठ, आरती, व्रत, उपवास, तीर्थ आदि धक्के खा खाकर इंसान थक गया है लेकिन सुख शांति आज भी कोसों दूर है.. बल्कि दुख, अशांति बढ़ती जा रही है, इसका एकमात्र कारण है देह अभिमान में वृद्धि होना और इन सब समस्याओं का एकमात्र निवारण और सुख, शान्ति का एकमात्र रास्ता स्व आत्मा का ज्ञान और परमात्मा की सही पहचान । इसी सत्य ईश्वरीय ज्ञान से और ईश्वर प्रदत्त राजयोग मेडिटेशन से सच्ची सुख, शान्ति का खजाना सहज ही मिल जाता है और सारा जीवन तनाव मुक्त होकर खुशहाल हो जाता है।”

जिसमें प्रात: 7 से 11 एवं संध्या 4 से8 बजे तक राजयोग मेडिटेशन का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा